Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Vespidae

Europa
3 Ancistrocerus gazella
Ancistrocerus gazella
Ameryka Północna
5 Dolichovespula maculata
Dolichovespula maculata
3 Eumenes fraternus
Eumenes fraternus
Ameryka Południowa
4 Synoeca cyanea
Synoeca cyanea