Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Chrysomelidae

Europa
4 Chrysolina americana
Chrysolina americana
2 Chrysolina sp.
Chrysolina sp.
3 Leptinotarsa decemlineata Stonka ziemniaczana
Leptinotarsa decemlineata
Ameryka Północna
2 Plagiometriona clavata
Plagiometriona clavata
4 Trirhabda sp.
Trirhabda sp.