Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Morchellaceae

Europa
4 Morchella conica Smardz stożkowaty
Morchella conica
2 Morchella elata Smardz wyniosły
Morchella elata
Ameryka Północna
1 Morchella elata Smardz wyniosły
Morchella elata