Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Bombycillidae

Europa
3 Bombycilla garrulus Jemiołuszka (zwyczajna)
Bombycilla garrulus
Ameryka Północna
7 Bombycilla cedrorum Jemiołuszka cedrowa
Bombycilla cedrorum