Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Alaudidae

Europa
3 Alauda arvensis Skowronek (zwyczajny)
Alauda arvensis
1 Calandrella brachydactyla Skowrończyk krótkopalcowy
Calandrella brachydactyla
4 Galerida cristata Dzierlatka (zwyczajna)
Galerida cristata
7 Galerida theklae Dzierlatka iberyjska
Galerida theklae
1 Melanocorypha calandra Kalandra szara
Melanocorypha calandra