Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Cerhiidae

Europa
4 Certhia brachydactyla Pełzacz ogrodowy
Certhia brachydactyla
3 Certhia familiaris Pełzacz leśny
Certhia familiaris
Ameryka Północna
2 Certhia americana Pełzacz amerykański
Certhia americana