Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Sittidae

Europa
7 Sitta europaea Kowalik zwyczajny
Sitta europaea
Ameryka Północna
5 Sitta canadensis Kowalik czarnogłowy
Sitta canadensis
5 Sitta carolinensis Kowalik karoliński
Sitta carolinensis