Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Ploceidae

Europa
6 Euplectes afer Wikłacz słoneczny
Euplectes afer