Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Cracidae

Ameryka Południowa
4 Crax fasciolata Czubacz gołolicy
Crax fasciolata
3 Ortalis canicollis Czakalaka bura
Ortalis canicollis
3 Pauxi tuberosa Czubacz brzytwodzioby
Pauxi tuberosa
3 Penelope obscura Penelopa ciemnonoga
Penelope obscura