Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Cicadidae

Ameryka Południowa
1 Gen. et sp. indet. 2
Gen. et sp. indet. 2
4 Gen. et sp. indet. 3
Gen. et sp. indet. 3
5 Quesada sp.
Quesada sp.