Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Charadriidae

Europa
16 Charadrius alexandrinus Sieweczka morska
Charadrius alexandrinus
2 Charadrius dubius Sieweczka rzeczna
Charadrius dubius
5 Charadrius hiaticula Sieweczka obrożna
Charadrius hiaticula
7 Pluvialis squatarola Siewnica
Pluvialis squatarola
5 Vanellus vanellus Czajka (zwyczajna)
Vanellus vanellus
Ameryka Północna
3 Charadrius vociferus Sieweczka krzykliwa
Charadrius vociferus
Ameryka Południowa
3 Charadrius semipalmatus Sieweczka skąpopłetwa
Charadrius semipalmatus
2 Charadrius wilsonia Sieweczka grubodzioba
Charadrius wilsonia
1 Pluvialis squatarola Siewnica
Pluvialis squatarola
2 Vanellus cayanus Czajka obrożna
Vanellus cayanus
8 Vanellus chilensis Czajka miedziana
Vanellus chilensis