Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Salviniaceae

Ameryka Południowa
5 Salvinia sp.
Salvinia sp.