Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Fomitopsidaceae

Europa
6 Fomitopsis pinicola Pniarek obrzeżony
Fomitopsis pinicola
1 Fomitopsis rosea Pniarek różowy
Fomitopsis rosea