Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Osteoglossidae

Ameryka Południowa
5 Arapaima gigas Arapaima
Arapaima gigas