Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Gekkonidae

Europa
6 Tarentola mauritanica Gekon murowy
Tarentola mauritanica
Ameryka Południowa
2 Hemidactylus mabouia
Hemidactylus mabouia