Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Papaveraceae

Europa
7 Chelidonium majus Glistnik jaskółcze ziele
Chelidonium majus
4 Fumaria sp. Dymnica
Fumaria sp.
Ameryka Północna
4 Sanguinaria canadensis Sangwinaria kanadyjska
Sanguinaria canadensis