Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Physalacriaceae

Ameryka Północna
4 Armillaria mellea Opieńka miodowa
Armillaria mellea
2 Flammulina velutipes Płomiennica zimowa
Flammulina velutipes