Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Fagaceae

Europa
9 Fagus sylvatica Buk zwyczajny
Fagus sylvatica
9 Quercus coccifera Dąb skalny
Quercus coccifera
5 Quercus robur Dąb szypułkowy
Quercus robur