Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Onagraceae

Europa
7 Oenothera sp. Wiesiołek
Oenothera sp.
Ameryka Południowa
6 Fuchsia magellanica Fuksja magellańska
Fuchsia magellanica