Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Limacidae

Europa
2 Limax cinereoniger Pomrów czarniawy
Limax cinereoniger