Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Threskiornithidae

Europa
10 Platalea leucorodia Warzęcha (zwyczajna)
Platalea leucorodia
10 Plegadis falcinellus Ibis kasztanowaty
Plegadis falcinellus
Ameryka Północna
1 Eudocimus albus Ibis biały
Eudocimus albus
Ameryka Południowa
2 Eudocimus ruber Ibis szkarłatny
Eudocimus ruber
3 Mesembrinibis cayennensis Ibis zielony
Mesembrinibis cayennensis
2 Phimosus infuscatus Ibis żałobny
Phimosus infuscatus
4 Platalea ajaja Warzęcha różowa
Platalea ajaja
2 Theristicus caerulescens Ibis ołowiany
Theristicus caerulescens
3 Theristicus caudatus Ibis płowy
Theristicus caudatus