Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Coenagrionidae

Europa
3 Coenagrion pulchellum Łątka wczesna
Coenagrion pulchellum
4 Erythromma najas Oczobarwnica większa
Erythromma najas
2 Ischnura elegans Tężnica wytworna
Ischnura elegans
6 Pyrrhosoma nymphula Łunica czerwona
Pyrrhosoma nymphula
Ameryka Północna
1 Argia fumipennis violacea
Argia fumipennis violacea
1 Enallagma aspersum
Enallagma aspersum
2 Enallagma carunculatum
Enallagma carunculatum
4 Enallagma signatum
Enallagma signatum
1 Ischnura verticalis
Ischnura verticalis