Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Syrphidae

Europa
1 Eristalinus taeniops
Eristalinus taeniops
4 Eristalis tenax Gnojka wytrwała
Eristalis tenax
3 Myathropa florea Kwiatówka zmierzchnicowata
Myathropa florea
4 Sphaerophoria scripta
Sphaerophoria scripta