Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Asphodelaceae

Europa
6 Asphodelus fistulosus
Asphodelus fistulosus
10 Asphodelus ramosus
Asphodelus ramosus
6 Asphodelus serotinus
Asphodelus serotinus