Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Cupressaceae

Europa
8 Juniperus communis alpina Jałowiec pospolity (halny)
Juniperus communis alpina
Ameryka Północna
6 Thuja occidentalis Żywotnik zachodni
Thuja occidentalis