Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Myrtaceae

Ameryka Południowa
2 Eugenia sp.
Eugenia sp.