Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Delphinidae

Europa
2 Delphinus delphis Delfin zwyczajny
Delphinus delphis
6 Globicephala macrorhynchus Grindwal krótkopłetwy
Globicephala macrorhynchus
2 Stenella frontalis Delfinek plamisty
Stenella frontalis
6 Tursiops truncatus Butlonos zwyczajny
Tursiops truncatus