Od autora

Jestem biologiem z wykształcenia i pierwszego uprawianego zawodu. Późniejsza moja praca oddaliła mnie od badań naukowych, stworzyła jednak warunki do przebywania, i to przez wieloletnie okresy, w różnych krajach na różnych kontynentach, które dane mi jest poznawać do głębi. Przyroda nie przestała być moją pasją. Pogłębia ją jeszcze możliwość kontaktu z szerszą gamą środowisk i z szerszą skalą bioróżnorodności. Właśnie rozmaitość form życia i ich piękno najbardziej mnie w przyrodzie pociągają.

Jednym z warunków postępu w świecie, w tym w naukach przyrodniczych, jest coraz węższa specjalizacja. Kiedy jako zoolog badałem drobne, mikroskopijnej wielkości, organizmy – Gastrotricha – też byłem wąskim specjalistą. Dzisiaj inaczej patrzę na przyrodę: w moich fotografiach staram się utrwalać całe bogactwo jej form.

Internet oferuje nam niebywały dostęp do fotografii przyrodniczej, lawinowo się poszerzający. Dostępne w nim wielkie kolekcje bądź są właśnie zbiorami specjalistycznymi, bądź całkowicie lub częściowo rezygnują z kryteriów tematycznych. W obu jednak przypadkach olbrzymia ilość gromadzonej dokumentacji utrudnia jej porządkowanie i docieranie do konkretnych taksonów.

W mojej kolekcji staram się iść w odwrotnym kierunku: ograniczam liczbę fotografii z każdego gatunku do najbardziej reprezentatywnych, równocześnie tak kształtując strukturę zbioru, by użytkownikowi było jak najłatwiej zorientować się w zawartości i dotrzeć do szukanego taksonu. Jako zasadę przyjąłem fotografowanie organizmów tylko w wolnej przyrodzie i bez uszczerbku dla nich (niestety nie dotyczyło to badanych pod mikroskopem Gastrotricha).

Do korzystania z kolekcji zapraszam zawodowych biologów, studentów i uczniów oraz wszystkie inne osoby wrażliwe na piękno przyrody i jej bogactwo. Zapraszam do korzystania z zasadniczego zbioru, jakim jest kolekcja fotografii poszczególnych taksonów zwierząt, roślin i grzybów, ale także z przeglądu środowisk, które dane mi było odwiedzić – w układzie biomów oraz jednostek ochrony przyrody – parków i rezerwatów. Proponuję także kolekcje tematyczne, w których prezentowane są w najrozmaitszych aspektach, nierzadko z przymróżeniem oka, wybrane fotografie z dostępnych w zbiorze. Dział "Mieszkańcy różnych środowisk" odchodzi od kryterium systematycznego, umożliwiając poznanie typowych gatunków w układzie ekologicznym. Do kolekcji zdecydowałem się też włączyć najbardziej wartościowe fotografie mikroskopowe Gastrotricha z okresu mojej pracy badawczej. Porównanie ich jakości z jakością współczesnej fotografii mikroskopowej dobrze ilustruje postęp, jaki dokonał się w ostatnich dziesięcioleciach w technikach optycznych.

Nawet specjaliści mylą się przy oznaczaniu taksonów, a cóż dopiero osoba, której kolekcja obejmuje tak szerokie spektrum grup świata żywego. Dziękuję tym specjalistom, którzy zechcieli pomóc mi w oznaczeniach i z góry dziękuję tym, którzy zechcą uzupełnić oznaczenia lub poprawić błędy. W każdym takim przypadku w ramce z opisem pod fotografią, w jej prawym dolnym rogu, widnieje za formułką „Det.” imię i nazwisko specjalisty, który udzielił pomocy.

Nie jestem zadowolony z jakości wielu prezentowanych fotografii, ale też fotografowanie przyrody stawia szczególne wymagania, nie tylko zresztą fotografowanie zwierząt. Dobór fotografii jest kompromisem między wymogiem wysokiej jakości, wartością naukową i wymogiem kompletności kolekcji, w ramach grupy i gatunku. Tam, gdzie stan techniczny na to pozwala, włączyłem do kolekcji dawne fotografie analogowe. Szkoda, że nie da się przywrócić pełnych ich walorów. Zostały one oznaczone formułką "Analog.", umieszczoną pod zdjęciem. Gorsze fotografie będę się starał, w miarę możliwości, wymieniać na lepsze.

Wiernym towarzyszem większości moich wypraw przyrodniczych jest moja żona Grażyna. Dziękuję jej za cierpliwość i wyrzeczenia, ale też za ofiarowanie mi możliwości wspólnego obcowania z przyrodą, dzielenia się radością z doświadczania jej piękna. Niektóre zdjęcia przez nią wykonane włączyłem do kolekcji. W takich przypadkach oznaczone one zostały inicjałami „GJK”, umieszczonymi bezpośrednio pod zdjęciem, po lewej stronie. Wiele innych osób ułatwiło nasze wyprawy przyrodnicze lub w nich nam towarzyszyło. Serdecznie im dziękujemy. Szczególne podziękowania kieruję do Sylwestra Przybyło – współtwórcy tej strony, który nadał jej szatę graficzną i zapewnił funkcjonalność.

Mam nadzieję, że kolekcja spodoba się. Dziękuję za wizytę i czekam na komentarze.

Jacek Junosza Kisielewski