Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Nothofagaceae

Ameryka Południowa
6 Nothofagus pumilio
Nothofagus pumilio