Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Lacertidae

Europa
4 Lacerta agilis Jaszczurka zwinka
Lacerta agilis
8 Podarcis carbonelli berlengensis
Podarcis carbonelli berlengensis
9 Podarcis dugesii
Podarcis dugesii
2 Podarcis hispanicus Murówka hiszpańska
Podarcis hispanicus
3 Podarcis melisellensis Murówka adriatycka
Podarcis melisellensis
1 Timon lepidus Jaszczurka perłowa
Timon lepidus
2 Zootoca vivipara Jaszczurka żyworodna
Zootoca vivipara