Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Bombinatoridae

Europa
3 Bombina bombina Kumak nizinny
Bombina bombina