Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Araliaceae

Europa
4 Hedera azorica
Hedera azorica