Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Solanaceae

Ameryka Południowa
6 Solanum lycocarpum
Solanum lycocarpum