Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Pisauridae

Europa
4 Dolomedes fimbriatus Bagnik przybrzeżny
Dolomedes fimbriatus
Ameryka Północna
2 Dolomedes sp.
Dolomedes sp.