Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Orchidaceae

Europa
6 Dactylorhiza incarnata Kukułka krwista
Dactylorhiza incarnata
3 Gymnadenia conopsea Gółka długoostrogowa
Gymnadenia conopsea
5 Himantoglossum robertianum
Himantoglossum robertianum
3 Neotinea tridentata Storczyk trójzębny
Neotinea tridentata
8 Ophrys fusca
Ophrys fusca
10 Ophrys speculum
Ophrys speculum
7 Ophrys tenthredinifera
Ophrys tenthredinifera
10 Orchis italica
Orchis italica
4 Orchis militaris Storczyk kukawka
Orchis militaris
3 Platanthera bifolia Podkolan biały
Platanthera bifolia
Ameryka Północna
5 Cypripedium acaule
Cypripedium acaule
Ameryka Południowa
2 Epistephium sclerophyllum
Epistephium sclerophyllum
1 Gen. et sp. indet. 1
Gen. et sp. indet. 1
2 Gen. et sp. indet. 2
Gen. et sp. indet. 2
3 Gen. et sp. indet. 3
Gen. et sp. indet. 3
2 Oncidium sp.
Oncidium sp.