Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Dacrymycetaceae

Europa
1 Calocera sp. Pięknoróg
Calocera sp.
Ameryka Północna
7 Dacrymyces chrysospermus Łzawnik złocistozarodnikowy
Dacrymyces chrysospermus
Ameryka Południowa
1 Gen. et sp. indet. 1
Gen. et sp. indet. 1