Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Typhaceae

Europa
6 Typha latifolia Pałka szerokolistna
Typha latifolia