Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Buprestidae

Ameryka Południowa
5 Euchroma giganteum
Euchroma giganteum