Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Reticulariaceae

Europa
3 Enteridium lycoperdon Samotek zmienny
Enteridium lycoperdon