Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Mantidae

Europa
5 Mantis religiosa Modliszka zwyczajna
Mantis religiosa