Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Castoridae

Ameryka Północna
5 Castor canadensis Bóbr kanadyjski
Castor canadensis