Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Stercorariidae

Ameryka Południowa
4 Stercorarius chilensis Wydrzyk amerykański
Stercorarius chilensis