Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Otariidae

Ameryka Południowa
11 Otaria flavescens Uchatka patagońska
Otaria flavescens