Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Fringillidae

Europa
5 Carduelis carduelis Szczygieł
Carduelis carduelis
4 Chloris chloris Dzwoniec (zwyczajny)
Chloris chloris
1 Coccothraustes coccothraustes Grubodziób (zwyczajny)
Coccothraustes coccothraustes
3 Erythrina erythrina Dziwonia (zwyczajna)
Erythrina erythrina
8 Fringilla coelebs coelebs Zięba (zwyczajna)
Fringilla coelebs coelebs
3 Fringilla coelebs maderensis
Fringilla coelebs maderensis
6 Fringilla coelebs moreletti Zięba atlantycka
Fringilla coelebs moreletti
4 Linaria cannabina Makolągwa (zwyczajna)
Linaria cannabina
6 Pyrrhula pyrrhula Gil (zwyczajny)
Pyrrhula pyrrhula
3 Serinus canaria Kanarek
Serinus canaria
7 Serinus serinus Kulczyk (zwyczajny)
Serinus serinus
6 Spinus spinus Czyż (zwyczajny)
Spinus spinus
Ameryka Północna
4 Acanthis flammea Czeczotka (zwyczajna)
Acanthis flammea
3 Haemorhous mexicanus Dziwuszka ogrodowa
Haemorhous mexicanus
3 Haemorhous purpureus Dziwuszka purpurowa
Haemorhous purpureus
2 Pinicola enucleator Łuskowiec
Pinicola enucleator
7 Spinus tristis Czyż złotawy
Spinus tristis
Ameryka Południowa
5 Euphonia chlorotica Organka purpurowogłowa
Euphonia chlorotica
8 Euphonia violacea Organka fioletowa
Euphonia violacea
1 Sporagra magellanica Czyż kapturowy
Sporagra magellanica