Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Acrocephalidae

Europa
4 Acrocephalus arundinaceus Trzciniak (zwyczajny)
Acrocephalus arundinaceus
4 Acrocephalus paludicola Wodniczka
Acrocephalus paludicola
8 Acrocephalus schoenobaenus Rokitniczka
Acrocephalus schoenobaenus