Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Peltigeraceae

Europa
4 Peltigera sp. Pawężnica
Peltigera sp.