Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Lasiocampidae

Europa
6 Euthrix potatoria Barczatka napójka
Euthrix potatoria
4 Lasiocampa trifolii Barczatka koniczynówka
Lasiocampa trifolii