Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Calcariidae

Ameryka Północna
2 Plectrophenax nivalis Śnieguła (zwyczajna)
Plectrophenax nivalis