Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Procellariidae

Europa
6 Calonectris diomedea Burzyk żółtodzioby
Calonectris diomedea