Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Cinclidae

Europa
4 Cinclus cinclus Pluszcz (zwyczajny)
Cinclus cinclus